Các Chỉ huy đã ký ba lượt chọn nháp, bao gồm cả KJ Henry ở vòng thứ năm

những hình ảnh đẹp

Các Chỉ huy đã thông báo về việc ký hợp đồng với ba thành viên trong lớp dự thảo của họ khi minicamp mới của họ được diễn ra vào thứ Sáu.

Lượt chọn ở vòng thứ năm KJ Henry, lượt chọn ở vòng thứ sáu Chris Rodriguez và lượt chọn ở vòng thứ bảy Andre Jones đều đồng ý với các giao dịch có thời hạn bốn năm. Bốn lựa chọn dự thảo khác vẫn chưa được ký, bao gồm cả người đầu tiên Emmanuel Forbes.

Henry đã có 13,5 lần ném bóng trong thời gian ở vị trí hậu vệ ở Clemson, Rodriguez chạy 904 thước ở Kentucky mùa trước và Jones có 7,5 lần ném ở vị trí hậu vệ cánh tại Louisiana mùa trước.

Chỉ huy cũng đã công bố một số cắt giảm từ danh sách. Máy thu rộng Alex Erickson và người lót đường Drew White đã bị loại bỏ khi nhóm tiến lên phía trước với những bổ sung mới của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *