Jim Irsay: “Còn nhiều việc phải làm” trong nỗ lực mua Tư lệnh của Josh Harris

những hình ảnh đẹp

Chủ sở hữu Colts Jim Irsay là chủ sở hữu đầu tiên nói chuyện cởi mở về chủ sở hữu Chỉ huy Daniel Snyder. Irsay cũng là một trong những người đầu tiên (nếu không phải là người đầu tiên) bình luận về việc Snyder bán đội cho Josh Harris.

Thông qua Judy Battista của NFL Network, Irsay đã nói tại các cuộc họp mùa xuân ở Minneapolis rằng có “vẫn còn rất nhiều việc phải làm” liên quan đến giá thầu của Harris.

Irsay nói thêm rằng cả hai bên đều muốn điều đó được thực hiện và hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận trước khi mùa giải 2023 bắt đầu.

Mọi người đều muốn hoàn thành nó. Rủi ro nằm trong đó. Việc khẩn cấp loại bỏ Snyder khỏi The Shield có thể dẫn đến việc phê duyệt một thỏa thuận có thể sẽ không/không nên được bật đèn xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *