Người Texas đã ký hợp đồng chọn Tank Dell ở vòng ba

những hình ảnh đẹp

Máy thu rộng Tank Dell đã ký hợp đồng NFL đầu tiên của mình.

Đặc vụ David Canter thông báo rằng khách hàng của anh ta đã ký với người Texas. Lựa chọn vòng ba sẽ theo hợp đồng với Houston trong bốn năm và sẽ kiếm được hơn 5,8 triệu đô la trong suốt thời gian của thỏa thuận.

Dell đã bắt được 228 đường chuyền dài 3.155 thước Anh và 32 lần chạm bóng trong ba mùa giải ở Houston. Anh ấy cũng đã thực hiện một quả ném bóng trở lại cho một cú chạm bóng vào mùa giải 2022 và đạt trung bình 18,3 thước Anh với tư cách là người trở lại xuất phát.

Người Texas đã ký năm lượt chọn khác và vẫn cần đạt được thỏa thuận với lượt chọn đầu tiên CJ Stroud và Will Anderson và lượt chọn thứ tư Dylan Horton.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *